Cookies on the Gambling Commission website

The Gambling Commission website uses cookies to make the site work better for you. Some of these cookies are essential to how the site functions and others are optional. Optional cookies help us remember your settings, measure your use of the site and personalise how we communicate with you. Any data collected is anonymised and we do not set optional cookies unless you consent.

Set cookie preferences

You've accepted all cookies. You can change your cookie settings at any time.

Skip to main content

Cymraeg

Gohebiaeth

Mae’r Comisiwn Hapchwarae’n croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg. Pan fydd rhywun yn ysgrifennu atom yn y Gymraeg, byddwn yn ymateb yn y Gymraeg os bydd gofyn am ymateb.

Mae ein graddfeydd amser ar gyfer ymateb i ohebiaeth yn y Gymraeg yn union yr un fath ag ar gyfer ymateb i ohebiaeth yn y Saesneg (10 diwrnod gwaith ar gyfer ymholiadau cyffredinol).

Cynllun Iaith Cymraeg

O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 (y Ddeddf) mae’n rhaid i bob corff cyhoeddus sydd yn darparu gwasanaethau i’r cyhoedd baratoi cynllun sydd yn amlinellu sut y gwnaiff ddarparu’r gwasanaethau hynny yn y Gymraeg.

Sicrhau ein cyhoeddiadau yn y Gymraeg

Os byddwch chi’n gwneud cais, gallwch gael ein cyhoeddiadau yn y Gymraeg - gallwch gysylltu â’r:

Ffurflen ar-lein

Llenwch ein ffurflen ar-lein i wneud cais.

Ysgrifennwch atom

Tîm Cymraeg
Gambling Commission
Victoria Square House
Victoria Square
Birmingham
B2 4BP

Ffoniwch ni

Ffôn: 0121 230 6666

Is this page useful?
Back to top