Due to the impact Covid-19 is having on operations across the UK we have had to reduce our phoneline opening hours.

Our phonelines are open on Monday, Wednesday and Friday between 10 am and 4 pm.

The contact us service is also available for answers to common questions and we will aim to respond to these enquiries as quickly as possible.

If you have a question about your gambling, or the gambling of someone close to you, our FAQs from gambling consumers during lockdown may provide valuable information. Our what we do page also provides an overview of the types of queries we are able to help consumers with in the first instance.

The National Gambling Helpline is also available 24 hours a day, seven days a week through GamCare. It is there to support those suffering from gambling problems or those concerned about the affect gambling is having on people close to them. You can call them free on 0808 8020 133, or visit gamcare.org.uk.
Skip to main content

Lefelau-gamblo-cymhellol-yng-Nghymru

Bob dwy flynedd, rydym yn comisiynu arolwg o ymddygiad gamblo ar gyfer Cymru. Mae’n rhoi llinell sylfaen gadarn o ran gweithgaredd gamblo yng Nghymru.  Bydd yn ein galluogi i gofnodi’n gywir y newidiadau mewn ymddygiad gamblo yn cynnwys cyfranogiad, mynychter gamblo cymhellol, a mynychder gamblo risg. 

Cafodd tua 4,000 o bobl eu cyfweld ar gyfer yr arolwg yn 2018.

Cynhaliwyd cyfweliadau wyneb yn wyneb yng nghartrefi ymatebwyr, gan ddilyn yr un gweithdrefnau â’r rheiny a ddefnyddiwyd yn arolygon iechyd Lloegr a’r Alban.

Bydd y data yma’n bwysig i unrhyw un sydd â diddordeb mewn materion gamblo ac iechyd y cyhoedd.

Prif ganfyddiadau arolwg gamblo cymhellol Cymru 2018

52%

o bobl yng Nghymru yn gamblo (55% yn 2016)

38%

o bobl yng Nghymru (ac eithrio’r rheiny oedd ond wedi chwarae’r Loteri Genedlaethol) yn gamblo yn 2018 (40% yn 2016) 

0.7%

o bobl yng Nghymru wedi nodi eu bod yn gamblwyr cymhellol (0.8% yn 2016)

0.9%

o bobl yng Nghymru â risg gymedrol o ddatblygu problemau’n ymwneud â’u gamblo (1.1% yn 2016)

2.0%

o bobl yng Nghymru â risg isel o ddatblygu problemau’n ymwneud â’u gamblo (2.2% yn 2016)

Darllenwch yr adroddiad cyfunol ar gyfer 2016 yn cynnwys canlyniadau Arolwg Iechyd Lloegr, arolwg iechyd yr Alban ac arolwg gamblo cymhellol Cymru.

Also see

Headline findings - Participation in gambling and rates of problem gambling - Wales

2018

80 KB Download

Participation in gambling and rates of problem gambling - Wales

Excel spreadsheet of data - 2018

396 KB Download

Important reading