Due to the impact Covid-19 is having on operations across the UK we have had to reduce our phoneline opening hours.

Our phonelines are open on Monday, Wednesday and Friday between 10 am and 4 pm.

The contact us service is also available for answers to common questions and we will aim to respond to these enquiries as quickly as possible.

If you have a question about your gambling, or the gambling of someone close to you, our FAQs from gambling consumers during lockdown may provide valuable information. Our what we do page also provides an overview of the types of queries we are able to help consumers with in the first instance.

The National Gambling Helpline is also available 24 hours a day, seven days a week through GamCare. It is there to support those suffering from gambling problems or those concerned about the affect gambling is having on people close to them. You can call them free on 0808 8020 133, or visit gamcare.org.uk.

If you are a gambling operator please read our Frequently Asked Questions for gambling businesses.
Skip to main content

Cymraeg

Gohebiaeth

Mae’r Comisiwn Hapchwarae’n croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg. Pan fydd rhywun yn ysgrifennu atom yn y Gymraeg, byddwn yn ymateb yn y Gymraeg os bydd gofyn am ymateb.

Mae ein graddfeydd amser ar gyfer ymateb i ohebiaeth yn y Gymraeg yn union yr un fath ag ar gyfer ymateb i ohebiaeth yn y Saesneg (10 diwrnod gwaith ar gyfer ymholiadau cyffredinol).

Cynllun Iaith Cymraeg

O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 (y Ddeddf) mae’n rhaid i bob corff cyhoeddus sydd yn darparu gwasanaethau i’r cyhoedd baratoi cynllun sydd yn amlinellu sut y gwnaiff ddarparu’r gwasanaethau hynny yn y Gymraeg.

Cynllun Iaith Cymraeg y Comisiwn Hapchwarae - Adolygwyd 11 Chwefror 2014

Sicrhau ein cyhoeddiadau yn y Gymraeg

Os byddwch chi’n gwneud cais, gallwch gael ein cyhoeddiadau yn y Gymraeg - gallwch gysylltu â’r:

Tîm Cymraeg
Gambling Commission
Victoria Square House
Victoria Square
Birmingham
B2 4BP

Ffôn: +44 121 230 6666

E-bost: cymraeg@gamblingcommission.gov.uk 

Welsh language scheme in English

Correspondence

The Gambling Commission welcomes correspondence in Welsh. When anyone corresponds with us in Welsh, we will respond in Welsh whenever a response is required.

Our response times for responding to correspondence in Welsh are exactly the same as for responses to correspondence in English (ten working days for general enquiries).

Obtaining Welsh versions of our publications

If you make a request, you may receive Welsh Language versions of our publications – please contact:

The Welsh Language Team
Gambling Commission
Victoria Square House
Victoria Square
Birmingham
B2 4BP

Tel: +44 121 230 6666

E-mail: cymraeg@gamblingcommission.gov.uk

welsh language scheme revised 

Cyhoeddiadau sydd ar gael yn Gymraeg

Isod fe restrir y cyhoeddiadau mae’r Comisiwn Hapchwarae wedi cyfieithu i’r Gymraeg yn unol â’n Cynllun Iaith Gymraeg:

Also see

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

286 KB Download